مدیریت کامل فرایند یادگیری آیلتس

صفر تا صد پروسه یادگیری شما از آموزش گرفته تا حل تمرین، تکالیف و... را در این اپلیکیشن در کنار هم داشته باشید.

کلاس های آنلاین و زنده

هر جایی که هستید سر کلاس استاد خود بنشینید و آموزش های لازم را زنده و مستقیم و بدون نیاز به مراجعه حضوری ببینید.

تمرینات و تکالیف آنلاین

برای تثبیت یادگیری ها تکالیف درج شده در پروفایل خود را به صورت زنده دریافت، حل و ارسال کنید.

اپلیکیشن مدیریت یادگیری GIP

برنامه ریزی و پیگیری منظم

با سیستم برنامه ریزی این اپلیکیشن همه چیز برای شما شفاف است. همچنین با امکان یادآور خودکار هیچ چیز از قلم نمیفتد.

آزمون و کوییز آنلاین

برای سنجش مهارت های خود در آزمون های آنلاین، در طول دوره آموزشی شرکت میکنید و میزان پیشرفت شما مشخص می شود.

همیشه و همه جا در دسترس

با جیپ همیشه و همه جا در کنار شما هستیم و فرایند یادگیری و پیشرفت شما برای آمادگی آزمون آیلتس را جلو میبریم.

اپلیکیشن مدیریت یادگیری GIP

مدیریت کامل فرایند یادگیری آیلتس

صفر تا صد پروسه یادگیری شما از آموزش گرفته تا حل تمرین، تکالیف و... را در این اپلیکیشن در کنار هم داشته باشید.

کلاس های آنلاین و زنده

هر جایی که هستید سر کلاس استاد خود بنشینید و آموزش های لازم را زنده و مستقیم و بدون نیاز به مراجعه حضوری ببینید.

تمرینات و تکالیف آنلاین

برای تثبیت یادگیری ها تکالیف درج شده در پروفایل خود را به صورت زنده دریافت، حل و ارسال کنید.

برنامه ریزی و پیگیری منظم

با سیستم برنامه ریزی این اپلیکیشن همه چیز برای شما شفاف است. همچنین با امکان یادآور خودکار هیچ چیز از قلم نمیفتد.

آزمون و کوییز آنلاین

برای سنجش مهارت های خود در آزمون های آنلاین، در طول دوره آموزشی شرکت میکنید و میزان پیشرفت شما مشخص می شود.

مراحل نصب روی موبایل

وارد صفحه لاگین شوید. سپس روی سه نقطه بالا سمت راست مرورگر خود بزنید.

در منو باز شده روی گزینه ی ” Add to Home Screen ” بزنید.

وقتی با پیغام بالا رو به رو شدید روی ” Add ” بزنید.

کار نصب به پایان رسیده و آیکون برنامه را در موبایل خود خواهید دید.

ارتبــاط
با مـا
شما
نام
شما
ایمیل
شما
شماره تماس
شما
پیغام
ارســال پیـغــام