بخش Reading آزمون آیلتس ؛ بررسی تعداد سوالات و نحوه ی طراحی آن ها

در آزمون های مربوط به زبان انگلیسی و یا هر زبان دیگری سوالات مربوط به بخش Reading یکی از مهم ترین قسمت هایی است که مهارت داوطلب درمورد زبان مربوطه سنجیده می شود. در این مقاله می خواهیم در مورد بخش Reading آزمون آیلتس توضیحاتی را به شما…
ارتبــاط
با مـا
شما
نام
شما
ایمیل
شما
شماره تماس
شما
پیغام
ارســال پیـغــام