بخش Reading آزمون آیلتس ؛ بررسی تعداد سوالات و نحوه ی طراحی آن ها

در آزمون های مربوط به زبان انگلیسی و یا هر زبان دیگری سوالات مربوط به بخش Reading یکی از مهم ترین قسمت هایی است که مهارت داوطلب درمورد زبان مربوطه سنجیده می شود. در این مقاله می خواهیم در مورد بخش Reading آزمون آیلتس توضیحاتی را به شما ارائه دهیم.

بررسی بخش Reading آزمون آیلتس

بررسی بخش Reading آزمون آیلتس

همانطور که مطلع هستید، آزمون آیلتس یکی از مهم ترین آزمون های سنجش زبان انگلیسی در دنیا است که قبولی در آن با نمره ی لازم برای هر دانشگاه، و برای داوطلبانی که بخواهند برای تحصیل به کشور های انگلیسی زبان مهاجرت کنند بسیار ضروری می باشد.

در ادامه درباره ی نحوه ی طراحی سوالات بخش Reading در آزمون آیلتس بیشتر صحبت خواهیم کرد.

نحوه ی طرح سوالات در بخش ریدینگ

نحوه ی طرح سوالات در بخش ریدینگ

سوالاتی که در این قسمت مطرح می شود بسیار متفاوت تر از چیزی است که اکثر داوطلبان فکر می کنند. شاید به نظر شما این چنین باشد که در این بخش مانند سوالات کنکور متنی به عنوان ریدینگ به شما داده شده و از شما چیزی در مورد آن مطلب خواسته می شود.

بله در کل نوع سوالات ریدینگ به این شکل خواهد بود اما نحوه ی طراحی سوالات بخش Reading در آزمون آیلتس به شیوه ای متفاوت تر و البته پیچیده تر از چیزی خواهد بود که فکر می کنید.

سنجش توانایی فهم ایده اصلی جملات و پاراگراف ها

طراحان سوالات بخش Reading آزمون آیلتس سعی می کنند با طرح سوالاتی، مهارت شما را در فهمیدن ایده ی اصلی جملات و مفهوم آن بسنجند. برای سنجش این مهارت، سوالاتی به شکل زیر می تواند مطرح شود.

متصل کردن دو جمله ی هم مفهوم به یکدیگر از یک متن مشخص

در این نوع سوالات، پاراگرافی به شما داده می شود. سپس یک جمله ی ناقص از آن پاراگراف در اختیار شما قرار داده شده و از شما می خواهند که جمله ی ناقص را از طریق پاراگراف داده شده کامل کنید.
بخش دوم جمله ی ناقص نیز در گزینه ها آورده شده است. این نوع سوالات به Matching Sentence Endings معروف هستند.

تطبیق تیتر ها با پاراگراف های مشخص شده

در این نوع سوال چند تیتر یا Heading به همراه چند پاراگراف به شما داده خواهد شد. ممکن است به جای پاراگراف، بخش هایی از آن مشخص شده باشد. از شما خواسته می شود تا تیتر ها را به پاراگراف های مربوط به خود متصل کنید.

درواقع باید پاراگراف مربوط به هر تیتر را مشخص کنید. این سوالات در بخش Reading آزمون آیلتس به Matching Headings معروف است. نوع دیگری از سوال شبیه به این مورد وجود دارد و Matching Classification نامیده می شود.

تشخیص مفهوم پاراگراف در بخش Reading آزمون آیلتس

در سوالاتی از این قبیل، به داوطلب چندین جمله داده می شود. هر کدام از جملات خلاصه ی بخشی از پاراگراف می باشند که با حروف مشخص شده اند.

داوطلب برای پاسخ به این نوع سوالات باید بتواند خلاصه ی هر بخشی از پاراگراف را با جملات داده شده تطبیق دهد.
موضوع مهم در پاسخ به این بخش این است که شما بخش های مختلف یک پاراگراف را به یک مفهوم برداشت نکنید.

این نوع سوالات Matching Information می باشند چرا که در آن، اطلاعات مربوط به هم در جمله و پاراگراف را به یکدیگر متصل می کنید.

انتخاب بهترین گزینه از گزینه های درست

همانطور که از تیتر این بخش از سوالات معلوم است، در این نوع سوالات همه ی گزینه هایی که به شما داده شده است درست خواهد بود و شما باید بهترین پاسخ و یا نزدیک ترین گزینه به موضوع مورد نظر را انتخاب کنید.

انتخاب یک گزینه از چند گزینه ی درست

این نوع سوالات Multiple Choice Single Answer نامیده می شوند. شما باید در بین چهار گزینه ی درست، گزینه ی نزدیک تر به مطلب مورد نظر را انتخاب کنید. یعنی در بین تمامی گزینه ها فقط یک گزینه وجود دارد که مفهوم را دقیق تر بیان می کند.

بخش بهترین کامل کننده در Reading آزمون آیلتس

این سوالات نیز مربوط به انتخاب بهترین گزینه می شود. سوالات مطرح شده از این نوع به این صورت است که:
به شما یک جمله ی ناقص داده می شود که برای کامل کردن آن، چند گزینه ی درست در نظر گرفته شده است و شما باید بهترین گزینه ی درست را انتخاب کنید. نوع سوالات به Multiple Choice Sentence Completion معروف هستند.

انتخاب دو یا سه گزینه از چند گزینه

در این نوع سوال بیش از چهار یا پنج گزینه به شما داده می شود. از شما خواسته می شود تا دو یا سه گزینه، که نزدیک ترین مفهوم را به متن یا متون در نظر گرفته شده دارند را انتخاب کنید.

این بخش Reading از آزمون آیلتس می تواند یکی از پر چالش ترین قسمت ها برای شما باشد و Multiple Choice Multiple Answer نامیده می شود.

انتخاب بهترین تیتر

در بخش چهارم سوالات مربوط به انتخاب بهترین گزینه از چند گزینه ی درست در قسمت Reading آزمون آیلتس به سوالاتی می رسیم که در آن ها برای یک متن داده شده، باید بهترین تیتر را انتخاب کنید.

چند تیتر درست به شما در این نوع سوال داده می شود و شما باید آن تیتری را انتخاب کنید که متن را بیشتر از باقی گزینه ها جمع بندی کرده و مفهومش را می رساند. نوع این سوالات Multiple Choice Passage Heading است.

بخش مربوط به تایید یا رد سوالات در Reading آزمون آیلتس

قسمتی از سوالات در آزمون های زبان انگلیسی وجود دارد که در آن ها اطلاعات داده شده را باید تایید یا رد کنید.

به نظر در ابتدا این سوالات راحت می باشند اما طراحان سوال به قدری گزینه ها را نزدیک به هم مطرح می کنند که انتخاب اینکه کدام گزینه می تواند درست یا غلط باشد بسیار چالش برانگیز خواهد بود.

?Do the following statements agree with the views claims of the writer

آیا جملات داده شده با ادعای نویسنده موافق است یا خیر؟ در این نوع از سوالات، به شما یک متن یا چند جمله داده می شود.
نظر نویسنده نیز در مورد آن متن یا جملات نوشته می شود. حالا شما باید با مطالعه ی آن متن در مورد نظر نویسنده یکی از سه گزینه ی زیر را انتخاب کنید.

  • No یا خیر: نظر نویسنده مخالف متن بوده و همخوانی ندارد.
  • Yes یا بله: نظر نویسنده موافق است و هماهنگی در آن ها دیده می شود.
  • Not Given یا موجود نمی باشد: نظری که نویسنده داده، به کلی به متن مربوط نیست و خارج از حیطه ی موضوع متن است. شما باید ببینید آیا نظری که نویسنده در مورد هر جمله داده است همخوانی و هماهنگی با متن دارد یا خیر. ویا اینکه ممکن است به کلی در متن موجود نباشد.
?Do the following statements agree with the information in the text

آیا گفته های زیر با اطلاعات موجود در متن موافق است؟ نویسنده در مورد متن نظری می دهد. متن نیز به شما داده می شود.
شما باید درست بودن True، غلط بودن False و Not Given بودن جملات نوشته شده را از روی متن تشخیص دهید. بین سوالات مربوط به این بخش از Reading آزمون آیلتس و بخش قبلی شباهت زیادی وجود دارد. دقت کنید که آن ها را با یکدیگر اشتباه نگیرید.

یک ترفند مهم در طراحی سوالات ریدینگ

ترفند مهمی که طراحان سوالات بخش Reading آزمون آیلتس استفاده می کنند استفاده از مترادف ها برای اکثر سوالات است.

به این صورت که اگر خلاصه یا مفهومی از متن را از شما بخواهند، در گزینه های سوال، مترادف کلمات مربوط به متن را استفاده می کنند و شما برای اینکه بتوانید گزینه ی درست را انتخاب کنید باید دایره ی واژگان خود را در زمینه ی کلمات مترادف تقویت کنید.

تعداد سوالات بخش Reading آزمون آیلتس

سوالاتی مربوط به بخش Reading در دو نوع آزمون آیلتس هر کدام 40 سوال می باشد. زمان پاسخ گویی به این بخش 60 دقیقه در نظر گرفته شده است. نمره ی هر سوال یک بوده و در مجموع چهل نمره می توانید از این بخش کسب کنید. توجه کنید که نمره ی مربوط به ریدینگ آیلتس جنران و آکادمیک هم وزن نمی باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارتبــاط
با مـا
شما
نام
شما
ایمیل
شما
شماره تماس
شما
پیغام
ارســال پیـغــام